Werkgroep Reïntegratie met Menselijke Waardigheid

Vraagtekens bij Reïntegratie-Traject van Dordtmij in Dordrecht.

Naar aanleiding van ervaring met een reïntegratie-traject bij Dordtmij in Dordrecht zoeken wij contact met mensen, die geheel of gedeeltelijk een traject hebben doorlopen en die zich afvragen waaruit, met name in de eerste week of weken, dit traject uit bestaat. Het is onduidelijk wat er met de mensen hier gebeurd en op welke wijze zij worden bejegend gedurende het traject. Navraag bij Dordtmij resulteert tot nu toe in stilzwijgen.

Als u een of meerdere van de volgende situaties herkent dan willen wij graag contact met u.

 • U heeft géén of nauwelijks herinneringen van de eerste week of weken van het traject.
 • U heeft vage herinneringen van onwerkelijke situaties in de eerste week.
 • U heeft het traject niet afgemaakt en hebt daarna met onduidelijke psychische problemen een huisarts en/of een psycholoog geraadpleegd.
 • U had plotselinge niet duidelijk op een persoon gerichte verliefdheidsgevoelens, waarin u zichzelf niet herkende.
 • U had in de eerste week een van de volgende symptomen:
  • droge mond
  • diarree
  • hartkloppingen
  • pupilvergroting
  • trillende benen
  • slapeloosheid
 • U heeft andere, hier nog niet genoemde vreemde ervaringen bij Dordmij, die u wilt melden.
 • U heeft geprobeerd aangifte te doen bij de politie, maar deze wordt niet opgenomen of niet opgevolgd.
 • U voelde zich geïntimideerd in het reïntegratie-project.
 • U heeft geen kopie gekregen van het reïntegratie-contract dat u mogelijk wel heeft ondertekend.
 • U heeft vragen en/of klachten neergelegd bij de Sociale Dienst en vond daar geen weerklank.

Alle informatie die u levert wordt geanonimiseerd en vertrouwelijk behandeld.

Reageer hier: Werkgroep Reïntegratie met Menselijke Waardigheid

Artikel in 'de Dordtenaar' van Vrijdag 20Augustus 2010 omtrent de gebeurtenissen die aanleiding gaven tot het publiceren van deze website.
DRECHTSTEDEN, vrijdag 20 augustus 2010
Aanklacht tegen Dordtmij. Vrouw doet aangifte van intimidatie en aanranding
DORDRECHT. Een klacht van een 49-jarige Dordtse vrouw over haar training bij reïntegratiebedrijf
Dordtmij is uitgemond in een aangifte, waarbij de politie onderzoek doet naar mogelijk strafbare feiten.
De vrouw claimt dat ze tijdens de lessen is gedrogeerd of gehypnotiseerd en in die toestand is uitgescholden, vernederd en zelfs aangerand.
Haar advocate Jehanne Hulsman legt echter vooral de nadruk op het ontbreken van een klachtenregeling bij Dordtmij en de ondoorzichtige
werkwijze van het bedrijf. Volgens de directie van Dordtmij is het verhaal verzonnen. „Zij heeft zich iets ingebeeld en in haar ogen is dat-de werkelijkheid geworden.
Vorig jaar was ze nog boos dat ze tijdens de les was flauwgevallen en nu beslaat haar aanklacht twintig bladzijden. Eigenlijk zijn we wel blij dat
de politie dit gaat onderzoeken, stelt directeur Arie Jaap Warnaar.
De vrouw heeft tevergeefs geklaagd bij de sociale dienst - die haar naar Dordtmij stuurde - en bij ANDRÉ OERLEMANS wethouders en raadsleden. Ten tijde
van haar training was de gemeente namelijk nog voor 50 procent aandeelhouder van Dordtmij. Via de website http://varzan-varzan.eu
zoekt ze andere slachtoffers die haar verhaal kunnen bevestigen.
Dat doet ook de politie, die de lijst van medecursisten heeft opgevraagd bij Dordtmij.
De vrouw deed in juli aangifte en klaagde de directeur en vier docenten van Dordtmij aan voor zaken als psychische mishandeling, geweld, toedienen van bedwelmende drank en  aanranding. Van haar training van 9 tot 16 maart 2009 herinnert ze zich slechts delen van lessen en dat ze vaak in slaap valt.
Ze komt overstuur thuis en voelt zich ook de dagen daarop niet lekker. Op een ochtend valt ze na het drinken van vieze koffie met haar hoofd op tafel. Na een week stopt ze met de lessen, maar later komen er allerlei herinneringen bovendrijven.
Dat ze uitgescholden is, dat er rare vragen zijn gesteld, dat ze gedrogeerd is en onder hypnose is gebracht. Het ergste incident dat ze beschrijft is dat ze onder hypnose met drie mannen in een klaslokaal zit die haar BH en slipje willen zien, waarna een van de mannen zijn gezicht in haar kruis drukt. SHOCK, Ik kwam in shock thuis en daarna onderging ik gedragsveranderingen. Er is daar iets ergs met me gebeurd, stelt de vrouw.
Haar huisarts en echtgenoot bevestigen dat de vrouw oen gedragsverandering onderging. Advocaat Hulsman snapt dat dit verhaal moeilijk te bewijzen is en richt zich daarom op dingen die ze wel kan aantonen, zoals de slechte afhandeling van de klacht. Ook de Nationale Ombudsman heeft de sociale dienst hier vragen over gesteld. Er is weinig transparantie bij het bedrijf en Dordtmij legt geen verantwoording af voor wat ze doet, stelt Hulsman.
Directeur Yvonne Bieshaar van de sociale dienst heeft alleen goede ervaringen met Dordtmij en weet niets van hypnose tijdens lessen. In het nieuwe contract met Dordtmij is wel afgesproken dat het bedrijf een klachtenregeling instelt.
Docenten en directie van Dordtmij zijn geschokt door de aantijgingen. Er zijn geen feiten en tegen dit soort verdachtmakingen kun je jezelf moeilijk verdedigen, aldus Warnaar.
 
woensdag 6 oktober 2010
Geen enkel bewijs voor aanklacht tegen Dordtmij
DORDRECHT. De politie heeft geen spoor van bewijs gevonden voor de bewering van een 49-jarige Dordtse dat zij tijdens haar reïntegratietraining bij Dordtmij is gehypnotiseerd, uitgescholden en zelfs aangerand. Het justitieel onderzoek is stopgezet. De beslissing is de vrouw op het politiebureau medegedeeld, waarbij de agent volgens haar ook vertelde dat ze aangeklaagd kan worden wegens smaad en laster. De Dordtmij heeft de klachten van begin af aan afgedaan als fantasie van een verwarde vrouw. Hypnose wordt niet toegepast en volgens hoofd opleidingen Ton van den Broek mag iedereen komen kijken hoe de reïntegratietrainingen op bedrijfsschool dAKAdemie verlopen. Hij spreekt tegen dat de naam van het bedrijf en de aange-klaagde medewerkers gezuiverd is door het politieonderzoek. Onze naam hoeft niet gezuiverd te worden want we hebben ons nooit aangesproken gevoeld, zegt hij.
Dordtmij is niet van plan de vrouw wegens smaad aan te klagen. Deze mevrouw is in de war en leeft in haar eigen wereld. Daar kan ik niets mee, aldus Van den Broek.
De vrouw deed in juli van dit jaar aangifte van strafbare feiten die tijdens haar cursus in maart 2009 zouden zijn gebeurd. Haar huisarts bevestigde dat ze daar psychische klachten aan heeft overgehouden. De politie ondervroeg onder anderen medecursisten, maar kon niets vinden wat het verhaal van de vrouw onderbouwt. We zijn met onze bevindingen naar de officier van justitie gegaan en hebben gezegd dat we hiermee niet verder komen. De officier heeft geoordeeld dat de kans heel erg klein is dat we iets van bewijs vinden. Daarom is een punt achter het onderzoek gezet, zegt Gijs van Nimwegen van de politie. De vrouw is teleurgesteld: Ze hebben niet eens de technische recherche ingeschakeld om onderzoek te doen naar het middel dat mij is toegediend. Ik hoop dat ze me voor de rechter dagen wegens smaad, want dat zal het dossier worden geopend.